2020-12-20

Faktury zaliczkowe i faktury końcowe

Nie zawsze całość kwoty płacona jest przez kontrahenta naraz. W przypadku większych kwot czy dłuższych formalności wpłacana jest w pierwszej kolejności zaliczka.

Rachunkowość Wyrzysk rozliczy zaliczkę i fakturę końcową

W rachunkowości w Wyrzysku najważniejsze jest, aby kwota z faktury zaliczkowej oraz kwota z faktury końcowej wzajemnie się uzupełniały. Rachunkowość Wyrzysk https://e-lbr.pl/uslugi/sumienna-ksiegowosc/ podpowiada również, że dla lepszej organizacji na fakturze końcowej powinna znaleźć się wzmianka o fakturze zaliczkowej wraz z jej numerem.

Rachunkowość Wyrzysk: zaliczka na kasę fiskalna

Nie można zapomnieć o nabiciu zaliczki na kasę fiskalną.Zobacz także