2021-05-26

Mikroskopy SEM w medycynie

Medycyna wykorzystuje szeroką gamę urządzeń badawczych pozwalających na badanie próbek. Wśród stosowanych urządzeń znajdują się między innymi mikroskopy SEM, czyli skaningowe mikroskopy elektronowe. Mikroskop SEM w porównaniu ze zwykłym mikroskopem wyróżnia się przede wszystkim bardzo wysokim poziomem dokładności badanej próbki z dużym przybliżeniem. Dzięki temu używany jest on do badań komórek, tkanek. Dodatkowo mikroskopy tego typu znalazły zastosowanie w kontroli jakości prowadzonych procedur medycznych.


Zobacz także